bulletineterdm18

Eté Het is derhalve al een paar jaar geleden, dat er moest worden gezocht naar een oplossing om een rendabele exploitatie van het kerkgebouw ui te voeren. Na vele gesprekken met deskundigen op dit gebied, zijn wij tot de conclusie gekomen, dat naar een belangstellende partij moest worden gezocht, die een rijksmonument zou kunnen beheren. Daartoe heeft eerst een haalbaarheidsonderzoek plaats gevonden. Dat onderzoek heeft tot het resultaat geleid, dat we in overleg met BOEi tot het huidige besluit konden komen. De Waalse gemeente Rotterdam is niet bevoegd alleen zelf te bepalen, dat het gebouw kan worden overgedragen aan een nieuwe eigenaar, zonder de goedkeuring van de Commission Wallonne en de Beheerscommissie van de Protestantse Kerken in Nederland. Er zijn vele maanden verstreken eer de partijen het met elkaar eens zijn geworden inzake de overdracht. Een zeer belangrijke voorwaarde, die onze Waalse gemeente aan de overdracht heeft verbonden, is de mogelijkheid om het gebruik voor de zondagsdiensten voort te zetten. Het gebouw is inmiddels in eigendom overgegaan, maar het interieur en inventaris zijn bij de Waalse gemeente gebleven, voor zover deze altijd in gebruik zijn geweest en nodig zijn voor de continuïteit van onze diensten. Wij vertrouwen er op, dat de goede verstandhouding met de Stichting BOEi zal worden voortgezet, zoals wij in het afgelopen jaar hebben mogen ervaren.

RkJQdWJsaXNoZXIy MzQ4OTAy